VRATA CRKVICE SV. MIHOVILA U KMETIMA

Završena provedba projekta „ Revitalizacija Brownfield objekta u Muću”
December 6, 2022
Završena provedba projekta „ Revitalizacija Brownfield objekta u Muću”
December 6, 2022

Kao i brojne druge crkve na ovom području, crkva Svetog Mihovila spominje se u Izvještaju o pastirskom pohodu nadbiskupa Cupillija (14. I. 1709.) gdje je zapisano da ju je prethodne godine našao u ruševinama. Spominje i gotički natpis koji je nestao, a prema viđenom smatra da je crkva sigurno podignuta prije dolaska Turaka u drugoj polovini 15. stoljeća. Spominje se da je crkva zatečena u ruševnom stanju, a da, unatoč tome, župnik iz Brštanova na blagdan Sv. Mihovila služi ovdje misu pod vedrim nebom.
S vremenom, crkva se obnavljala, uloženi su znatni napori te uz pomoć Općine Muć i Ministarstva Kulture crkvica je stavljena u funkciju…,svoj doprinos dala je i udruga POKRET ZAGORE te donirala vrata, koja su prethodno odobrena od strane Konzervatorskog ureda u Trogiru.